bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
Giới thiệu chung

Đ/c Bí thư Đoàn Thanh niên: Lê Trọng Hoài
1. Giới thiệu:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Xây dựng Miền Trung (gọi tắt là đoàn trường) là cơ sở đoàn tương đương cấp huyện và trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên.
2. Cơ cấu tổ chức Ban Chấp hành Đoàn trường:
Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Xây dựng Miền Trung gồm 21 đồng chí đại diện của tất cả các cơ sở Đoàn trong toàn trường. Đứng đầu Ban chấp hành Đoàn trường là đồng chí Đ/c Lê Trọng Hoài - Bí thư Đoàn trường, Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang và đ/c Đỗ Văn Hùng là Phó Bí thư,  gọi chung là Thường trực Đoàn trường. Ban Thường vụ Đoàn trường có 7 đồng chí, đảm trách các công việc mang tính thường xuyên của Đoàn trường. Ban chấp hành Đoàn trường được chia làm 6 ban, 1 Ủy ban và một bộ phận:
- Ủy ban Kiểm tra: Tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Ban chấp hành Trung Ương Đoàn. (Chủ nhiệm: Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang)
- Văn phòng Đoàn: giúp việc cho Ban chấp hành Đoàn trường trong các công tác quản lý Đoàn vụ, tiếp nhận, ban hành và lưu trữ văn bản, thông tin, báo cáo.
- Ban giáo dục chính trị tư tưởng: Tổ chức các hoạt động nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của Đoàn viên, nắm bắt dư luận và diễn biến tư tưởng trong Đoàn viên - thanh niên.  (Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang)
- Ban tổ chức: Tham mưu cùng Ban chấp hành Đoàn trường củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức Đoàn, phát triển lực lượng, tham mưu công tác quy hoạch, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn kế cận của phong trào.  (Trưởng ban: Đ/c Lê Trọng Hoài)
- Ban học tập, nghiên cứu khoa học: Tổ chức các hoạt động học thuật phục vụ nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ chuyên môn của Đoàn viên, thanh niên. (Trưởng ban: Đ/c Đỗ Văn Hùng )
- Ban xung kích, tình nguyện: Tổ chức các hoạt động tình nguyện, phụ trách đội TNXK và an ninh. (Trưởng ban: Đ/c Đào Đình Vũ)
- Ban văn nghệ: Tổ chức các hoạt động văn nghệ. (Trưởng ban: Đ/c Phan Ngọc Minh)
- Ban thể thao: Tổ chức các hoạt động văn nghệ. (Trưởng ban: Đ/c Huỳnh Minh Dương).
3. Nhiệm vụ chính:
Thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, Đoàn trường có các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách trong đoàn viên, thanh niên.
- Tổ chức các hoạt động phong trào thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học  trong sinh viên và cán bộ trẻ.
- Tổ chức các hoạt động chăm lo và đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên.
- Tổ chức các hoạt động phong trào, qua đó tạo môi trường rèn luyện tích cực để đoàn viên, thanh niên dấn thân, phấn đấu, rèn luyện nhân cách và bản lĩnh xã hội; giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình, nhà trường, xã hội và đất nước.
- Tuyên truyền xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường vững mạnh và phát triển. 
- Rèn luyện, bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét và kết nạp.
 Phối hợp với các Phòng, khoa, trung tâm và các tổ chức Đoàn thể khác của nhà trường và xã hội để giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên, cán bộ trẻ,  công tác Đoàn và phong trào thanh niên
4. Đoàn viên sinh hoạt trong Đoàn trường:
Đoàn viên sinh hoạt trong đoàn trường bao gồm những đoàn viên, thanh niên là sinh viên, cán bộ trẻ (dưới 30 tuổi) tiêu biểu, tích cực làm việc, học tập và rèn luyện để hoàn thiện, phát triển bản thân và thực hiện thành công sứ mạng của nhà trường, đảm bảo đầy đủ chức năng và nhiệm vụ và quyền lợi của người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
5. Hệ thống tổ chức:
Đoàn trường có 04 Liên chi Đoàn và 01 đoàn khối cán bộ giảng viên, trong đó:
- Đoàn khối cán bộ giảng viên.
- Liên chi Đoàn khoa Xây dựng.
- Liên chi Đoàn khoa Kinh tế & Quản lí Xây dựng.
- Liên chi Đoàn Cầu đường – Hạ tầng.
- Liên chi Đoàn Kiến trúc - Tin học.
 
bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung
Địa chỉ khu A: 24 Nguyễn Du - TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
Địa chỉ khu B: 195 Hà Huy Tập – Bình Kiến – TP. Tuy Hòa - Phú Yên.
ĐT: (84).057.824267