bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Ngày 06/11/2023, Ban Giám hiệu cùng với Công đoàn bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung (MUCE) phát động các phong trào thi đua trọng điểm trong khối cán bộ, viên chức, người lao động nhằm hướng đến kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023).
Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 diễn ra trong bối cảnh là toàn ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa…”. Ban thi đua Nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường đẩy mạnh các phong trào dạy tốt, phục vụ tốt, tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong đơn vị, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam để ngày lễ kỷ niệm tròn đầy ý nghĩa đồng thời cũng là dịp tạo nên không khí sôi nổi, vui tươi và hứng khởi trong toàn trường.
TS. Lê Sơn Tùng – Chủ tịch Công đoàn, đại diện Ban thi đua MUCE, phát động đợt thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11
Ngoài các hoạt động chuyên môn được tất cả các Khoa tập trung tổ chức các hoạt động thi đua đặc thù như dự giờ các tiết giảng mẫu, hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo cấp khoa, cấp bộ môn … các đơn vị phòng ban cũng nhiệt liệt hưởng ứng các hoạt động chung của nhà trường với tinh thần trách nhiệm cao như xây dựng môi trường văn hóa công sở, tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, …
Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 06/11/2023 đến 06/12/2023, tổng kết phong trào thi đua, Ban thi đua sẽ tổ chức bình xét và đề xuất khen thưởng đúng người, đúng việc nhằm tạo động lực phấn đấu, thi đua cho cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hi vọng các hoạt động thi đua được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và có trọng tâm, trọng điểm để hiệu ứng lan toả rộng khắp trong Nhà trường, tạo làn sóng động viên, khích lệ cho tập thể sư phạm nhà trường trong các đợt thi đua tiếp theo.
Tin bài: Truyền thông MUCE