bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
Cơ sơ vật chất

Về cơ sở vật chất của Trường
Hiện nay, Trường có 2 cơ sở và 1 phân hiệu:
Cơ sở I: 24 Nguyễn Du, P.7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên:
+ Tổng diện tích đất: 4,640 ha
+ Tổng diện tích xây dựng: 9.787,2 m2
+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 27.701 m2
+ Tổng số phòng học lý thuyết: 43 phòng
+ Tổng số phòng học máy tính: 02 phòng
+ Tổng số phòng thí nghiệm: 05 phòng (vật liệu, cơ đất nền móng, cầu đường, nước, hóa)
+ Tổng số xưởng thực hành đa năng: 01 xưởng
+ Xưởng thực hành các chuyên ngành đào tạo: 03 xưởng
+ Khu làm việc: 2.509 m2 nhà 2 tầng, 14 phòng chức năng
+ Khu tập thể giáo viên: 1 tầng, 297 m2, có 06 phòng ở
+ Nhà công vụ cho giảng viên 03 tầng, có 01 bếp ăn tập thể, 19 phòng ở
+ 01 thư viện diện tích 345m2, 01 thư viện số
+ 01 hội trường 200 chỗ ngồi
+ Ký túc xá 04 tầng, có 01 phòng quản lý, 49 phòng ở, 03 phòng sinh hoạt chung. Sức chứa 392 sinh viên
+ Nhà lưu trú cho sinh viên quốc tế 02 tầng, có 06 phòng ở, 02 phòng sinh hoạt chung. Sức chứa 24 sinh viên
+ Khu thể thao: 2.547 m2
Cơ sở II: Đường Hà Huy Tập, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên:
+ Tổng diện tích đất: 13,336 ha
+ Tổng diện tích xây dựng: 4.371 m2
(Cụ thể: Giảng đường 2.096+ Hiệu bộ 715+ Nhà GDTC 1.560)
+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 19.412 m2  
(Cụ thể: Giảng đường 9.986+ Hiệu bộ 7.866+ Nhà GDTC 1.560)
+ Tổng số phòng học lý thuyết: 35 phòng
+ Tổng số phòng học máy tính: 02 phòng
+ 01 thư viện diện tích 428 m2: 03 phòng, 01 thư viện số
+ 02 hội trường 200 chỗ ngồi
+ Khu làm việc: diện tích sàn 7.866 m2 nhà 11 tầng, 89 phòng
+ Khu thể thao: 33.676 m2. Bao gồm: Nhà giáo dục thể chất có sức chứa 300 chỗ, 03 sân bóng đá mi ni, 02 sân tennis, 01 sân bóng rổ, 01 sân bóng chuyền, 01 sân vận động (sân bóng đá 11 người)
Phân hiệu tại Đà Nẵng: 544B Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng:
+ Tổng diện tích đất: 49.297 m2
+ Tổng diện tích xây dựng: 4.255,2 m2
+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 9.765 m2
+ Tổng số phòng học lý thuyết: 19 phòng
+ Tổng số phòng học máy tính: 01 phòng
+ Tổng số phòng học đồ án kiến trúc: 01 phòng
+ Tổng số phòng học thí nghiệm: 01 phòng
+ Tổng số phòng học mỹ thuật: 01 phòng
+ Tổng số xưởng thực hành: 4 xưởng
(trong đó: xưởng điện, xưởng nước, xưởng hàn và xưởng xây dựng)
+ Khu làm việc: nhà 3 tầng; 15 phòng
+ Nhà công vụ cho giảng viên đang được đầu tư nâng cấp. Nhà 03 tầng, có 01 bếp ăn tập thể, 13 phòng ở. Dự kiến đưa vào sử dụng tháng 5/2020
+ 01 thư viện diện tích 207,5 m2 
+ 01 hội trường 300 chỗ ngồi
+ Ký túc xá sinh viên: 3 tầng, 36 phòng. Sức chứa 288 sinh viên
+ 01 sân thể thao 1000 m2
Trong giai đoạn 2020-2022, Nhà trường đã được Bộ Xây dựng phê duyệt đầu tư xây dựng các dự án như sau:
+ Dự án Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất Trường ĐHXD Miền Trung, triển khai 2020, tổng mức đầu tư 6,0 tỷ đồng. Bao gồm: Cải tạo ký túc xá sinh viên, nhà lưu trú cho sinh viên nước ngoài, nâng cấp 02 phòng học trực tuyến đa năng.
+ Dự án ĐTXD Nhà đa năng Trường ĐHXD Miền Trung (Phân hiệu Đà Nẵng), triển khai 2018-2022, tổng mức đầu tư 52,965 tỷ đồng. Nhà 7 tầng, diện tích sàn 4900m2, bao gồm các phòng học, thư viện, hội trường.
+ Dự án ĐTXD Hệ thống đường giao thông (khu B) Trường ĐHXD Miền Trung, triển khai 2020-2022, tổng mức đầu tư 22,700 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, chiếu sáng trong khuôn viên khu B.
+ Dự án ĐTXD Ký túc xá - Trường ĐHXD Miền Trung (khu B), tổng mức đầu tư 35,0 tỷ đồng. Đã được Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư. Bao gồm 02 hạng mục: Ký túc xá 5 tầng, diện tích sàn 3065m2, sức chứa 240 sinh viên; Nhà ăn 2 tầng, diện tích sàn: 1400m2.
+ Dự án tăng cường trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực trong công tác NCKH và đào tạo - Trường ĐHXD Miền Trung, tổng mức đầu tư 23,297 tỷ đồng, đã được Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai năm 2020-2021. Đầu tư thiết bị các phòng thí nghiệm cho cả hai cơ sở: Phú Yên và Phân hiệu Đà Nẵng.
Giai đoạn 2021-2025, Nhà trường đã đề xuất với Bộ Xây dựng đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn xây dựng cơ sở vật chất tại các cơ sở như sau:
+ Dự án ĐTXD Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường ĐHXD Miền Trung                    (khu B), dự kiến thực hiện 2023-2025, tổng mức đầu tư 34,938 tỷ đồng.
+ Dự án ĐTXD Hệ thống thu gom và xử lý nước thải - Trường ĐHXD Miền Trung (khu B), dự kiến thực hiện 2023-2025, tổng mức đầu tư 24,5 tỷ đồng
+ Dự án Cải tạo, nâng cấp Hệ thống giao thông Trường ĐHXD Miền Trung (Phân hiệu Đà Nẵng), dự kiến thực hiện 2022-2024, tổng mức đầu tư 9,407 tỷ đồng.
+ Dự án cải tạo cơ sở vật chất Trường ĐHXD Miền Trung, dự kiến thực hiện 2022-2024: tổng mức đầu tư 8,0 tỷ đồng.
+ Dự án ĐTXD các sân thể thao ngoài trời - Trường ĐHXD Miền Trung (Phân hiệu Đà Nẵng), dự kiến thực hiện 2024-2025, tổng mức đầu tư 6,0 tỷ đồng.