bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC

NGÀNH KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC
 1. KỸ THUẬT CẤP THOÁT NƯỚC LÀ GÌ?

Hệ thống cấp nước là tổ hợp các công trình thu nước, vận chuyển nước, xử l‎‎ý nước, điều hoà và phân phối nước tới đối tượng sử dụng nước.
Hệ thống thoát nước là một tập hợp gồm những công cụ, đường ống thoát nước và những công trình thực hiện 3 chức năng: thu, vận chuyển và xử lý nước thải trước khi xả ra nguồn.
Kỹ thuật cấp thoát nước là thiết kế, giám sát, thẩm định, tổ chức thi công, quản lý dự án, khai thác, vận hành, bảo trì bảo dưỡng các công trình cấp thoát nước đô thị và nông thôn.
//nuce.rpninc.net/sites/default/files/pictures/tin/2017/t3/vios_cap_thoat_nuoc-_anh_19.jpg
 
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Cung cấp kiến thức về nguồn nước; kiến thức về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước; kiến thức về xử lý nước (xử lý nước cấp và xử lý nước thải); kiến thức về cơ học công trình, vật liệu xây dựng; kiến thức về kết cấu công trình (nền và móng, kết cấu bê tông cốt thép); kiến thức về công nghệ và tổ chức thi công công trình cấp thoát nước; kiến thức về quản lý dự án cấp thoát nước; quản lý, khai thác và bảo trì các công trình cấp thoát đô thị và nông thôn;
Sinh viên tốt nghiệp có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản và khoa học kỹ thuật trong công tác chuyên môn; Phân tích, thiết kế các loại công trình cấp thoát nước đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn về kỹ thuật, kinh tế, và xã hội; Xây dựng và tiến hành các thí nghiệm, cũng như phân tích và xử lý kết quả thí nghiệm và áp dụng trong việc kiểm tra chất lượng công trình cấp thoát nước;Tư vấn, thiết kế biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công và quản lí dự án cho các công trình cấp thoát nước; tính tiên lượng, lập tổng mức đầu tư, dự toán, thanh quyết toán và thực hiện hoàn công các công trình cấp thoát nước.
Chuyên ngành kỹ thuật cấp thoát nước tại bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung được thiết kế theo hướng ứng dụng, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực cấp thoát nước … Khi học chuyên ngành này tại bet 365 dk học Xây dựng Miền Trung các bạn sinh viên sẽ được học và thực tập tại các doanh nghiệp lớn liên quan đến cấp thoát nước, giúp người học làm được việc ngay sau khi tốt nghiệp.
3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp có thể có việc làm ở các vị trí như sau:
-     Có thể làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về Kỹ thuật tài nguyên nước, Cấp thoát nước đô thị và nông thôn; các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đến Kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước;
-     Có thể làm việc trong các doanh nghiệp xây dựng và tư vấn xây dựng thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật phù hợp với chuyên môn đào tạo trong vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, chỉ huy trưởng công trường, cán bộ quản lý dự án...;
-     Có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước, cấp thoát nước.
4. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
-     Mã trường:XDT
-     Mã ngành: 7580213
-     Bậc đào tạo: Đại học chính quy
-     Thời gian đào tạo: 4 năm
-     Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT trở lên
Người tư vấn chuyên môn: thầy Lê Đức Thường (SĐT: 0776550079; Email: [email protected])