bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
QUẢN LÝ XÂY DỰNG

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG
 
Đầu tư xây dựng là lĩnh vực sản xuất vật chất tạo ra các tài sản cố định và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế-xã hội với chiến lược tài chính đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2021 “Giai đoạn 2022-2023, Việt Nam tập trung bố trí vốn cho các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết có tính lan tỏa, tác động nhanh đến phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng, địa bàn để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.
Bên cạnh đó, ngành Xây dựng đã và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam khi đất nước bước sang thời kỳ đổi mới đòi hỏi có thêm nhiều công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thương mại… Do đó, nhu cầu nhân lực đặc biệt là nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Xây dựng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ rất lớn.
Chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng được sự góp ý và đánh giá cao của các chuyên gia đầu ngành Kinh tế xây dựng-Quản lý xây dựng, của các cơ sở giáo dục trên khắp cả nước hiện có đào tạo ngành Kinh tế xây dựng-Quản lý xây dựng, của các doanh nghiệp và cơ quan quản lý liên quan đến hoạt động xây dựng.
 
1. NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG TẠI MUCE ĐƯỢC ĐÀO TẠO RA SAO?
Sinh viên ngành Quản lý xây dựng được trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng và chuyên sâu về quản lý xây dựng tạo tiền đề cơ sở hình thành nên các kỹ năng về lập và quản lý dự án, lập và quản lý khối lượng, lập và quản lý tiến độ thực hiện dự án, quản lý kế hoạch cung ứng nguồn lực trong hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng trong đầu tư xây dựng, lập kế hoạch chi phí và quản lý chi phí, quản lý rủi ro, quản lý thông tin, lập kế hoạch đấu thầu và quản lý hoạt động đấu thầu trong xây dựng; kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình bằng các học phần bao gồm cả lý thuyết lẫn thực hành, thực tập.
Bên cạnh đó, sinh viên ngành Quản lý xây dựng được trang bị thêm các kiến thức và kỹ năng về giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, khởi nghiệp, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp.
Trong quá trình học tập tại MUCE sinh viên ngành Quản lý xây dựng được học tập, trao đổi, nghiên cứu khoa học cùng các giảng viên cơ hữu của nhà trường cùng các chuyên gia đến từ các cơ sở giáo dục và đơn vị doanh nghiệp uy tín trên khắp cả nước.
2. HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG RA TRƯỜNG LÀM GÌ?
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản lý xây dựng có thể làm việc có thể đảm nhận công việc tại các cơ quan, đơn vị như sau:
Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, phân bổ, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng;
- Các ban quản lý dự án; các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản và tư vấn xây dựng thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật phù hợp với chuyên môn đào tạo trong vai trò cán bộ kế hoạch, thẩm định dự án đầu tư xây dựng; cán bộ quản lý dự án, quản lý chi phí và rủi ro dự án, ...;
- Các đơn vị thi công xây dựng với vai trò chuyên viên lập dự toán, quản lý dự án, quản lý an toàn lao động, giám sát và quản lý chất lượng, quản lý thực hiện hợp đồng, …;
- Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý xây dựng;
3. HỌC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CẦN NHỮNG TỐ CHẤT GÌ?
Để học tốt ngành Quản lý xây dựng bạn cần có những tố chất như sau:
- Cẩn thận, trách nhiệm;
- Thân thiện, nhanh nhẹn;
4. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Mã trường: XDT;
- Mã ngành: 7580302;
- Bậc đào tạo: Đại học chính quy;
- Thời gian đào tạo: 4 năm;
- Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Người tư vấn chuyên môn:
TS. Vương Thị Thùy Dương (SĐT: 0796788268, [email protected])
ThS. Võ Lê Duy Khánh ( SĐT: 0907967797, [email protected])