bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 ĐẾN TUẦN 44 (TỪ NGÀY 03/4/2023 ĐẾN NGÀY 28/5/2023) - CẬP NHẬT NGÀY 19/5/2023(CẬP NHẬT TKB TUẦN 44)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 ĐẾN TUẦN 44 (TỪ NGÀY 03/4/2023 ĐẾN NGÀY 28/5/2023) - CẬP NHẬT NGÀY 19/5/2023(CẬP NHẬT TKB TUẦN 44)

Thời khóa biểu:                 TKB TUẦN 37 - 40;                     TKB TUẦN 41 - 44

Lịch thi:                              LỊCH THI TUẦN 37 - 40;           LỊCH THI TUẦN 41 - 44

Kế hoạch Phòng, Khoa:    NHÓM GV TUẦN 37 - 38;          NHÓM GV TUẦN 39 - 40

                                             NHÓM GV TUẦN 41 - 42;          NHÓM GV TUẦN 43 - 44

Kế hoạch Phòng học:         PHÒNG HỌC TUẦN 37 - 40;     PHÒNG HỌC TUẦN 41 - 44