bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 ĐẾN TUẦN 28 (TỪ NGÀY 12/12/2022 ĐẾN NGÀY 05/02/2023) - CẬP NHẬT NGÀY 12/12/2022 (TKB TUẦN 25 - 28)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 ĐẾN TUẦN 28 (TỪ NGÀY 12/12/2022 ĐẾN NGÀY 05/02/2023) - CẬP NHẬT NGÀY 12/12/2022 (TKB TUẦN 25 - 28)

Thời khóa biểu:                      TKB TUẦN 21 - 24;                   TKB TUẦN 25 28

Lịch thi:                                   LỊCH THI TUẦN 21 - 24;         LỊCH THI TUẦN 25 - 28

Kế hoạch Phòng, Khoa:         NHÓM GV TUẦN 21 - 22;        NHÓM GV TUẦN 23 - 24

                                                 NHÓM GV TUẦN 25 - 26;         NHÓM GV TUẦN 27 - 28

Kế hoạch Phòng học:            PHÒNG HỌC TUẦN 21 - 24;    PHÒNG HỌC TUẦN 25 - 28

Thời khóa biểu VHVL:        THÁNG 12/2022;      THÁNG 01/2023;      THÁNG 02/2023