bet 365 dk - Nền tảng trực tuyến trang web chính thức

logo
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 12 (TỪ NGÀY 19/9 ĐẾN NGÀY 16/10/2022) - CẬP NHẬT LẠI THỜI KHÓA BIỂU CỦA KHÓA D22

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 12 (TỪ NGÀY 19/9 ĐẾN NGÀY 16/10/2022) - CẬP NHẬT LẠI THỜI KHÓA BIỂU CỦA KHÓA D22

Thời khóa biểu:                       TKB TUẦN 9 - 12

Lịch thi:                                   LỊCH THI TUẦN 9 - 12

Kế hoạch Phòng, Khoa:          NHÓM GV TUẦN 9 - 10;        NHÓM GV TUẦN 11 - 12

Kế hoạch Phòng học:              PHÒNG HỌC TUẦN 9 - 12

Thời khóa biểu VHVL (Tháng 10/2022): TKB VHVL